Qualität und Sicherheit (QS) Varken

QS staat voor kwaliteitsborging in de totale productieketen van voedingsmiddelen. QS is een in 2001 in Duitsland ontwikkeld kwaliteitsbeheersingssysteem. QS is gebaseerd op vrijwillige zelfcontrole en is in Duitsland het belangrijkste kwaliteitssysteem voor levensmiddelen.

Kiwa CBD, de Regelinghouder van IKB Varken, is aangesloten bij QS (Bündler). Nederlandse bedrijven die  IKB Varken gecertificeerd zijn, kunnen voor een gering bedrag deelnemen aan het plusprogramma QS voor IKB Varken bedrijven. Deze bedrijven vullen daarvoor een aanmeldingsformulier in. Kiwa VERIN toetst na ontvangst van het aanmeldingsformulier de mogelijkheid tot deelname aan QS. Kiwa VERIN neemt na goedkeuring het bedrijf als QS waardig deelnemer op in het register IKB Varken, verzorgd geautomatiseerd de doorgifte van de salmonellastatus (indien van toepassing) aan de QS Databank en zet het bedrijf met QS nummer in de QS Databank klik hier

Kiwa CBD voert in opdracht van Kiwa VERIN bij deelnemers aan het QS plusprogramma een jaarlijkse controle uit op de aanvullende voorschriften op IKB Varken. Dit gebeurt meestal in combinatie met de jaarlijkse IKB Varken controle.

Inloggen