IKB Varken

IKB Varken is een kwaliteitsbeheersingssysteem in de Nederlandse varkens(vlees)sector. Het systeem  garandeert de productie van veilig varkensvlees. IKB Varken omvat de totale productiekolom, zoals varkenshouderijen, vleesverwerkingsbedrijven en vleesverkooppunten. Voor elke schakel zijn IKB-normen vastgesteld. Aan de regeling kan op vrijwillige basis worden deelgenomen. Bedrijven die volgens de IKB Varken regeling zijn gecertificeerd worden gecontroleerd op het werken volgens deze normen.

De IKB controles omvatten onder andere de bedrijfsvoering, huisvesting en stalsystemen, diervoeding, medicijngebruik, diergezondheid, aan- en afvoer van dieren, transport, productveiligheid en hygiëne.

Kiwa VERIN is één van de certificerende instellingen voor IKB Varken. De beoordeling en certificering is geaccrediteerd volgens de NEN-EN 17065 norm. Kiwa VERIN staat onder onafhankelijk en onpartijdig toezicht van het Centraal Collega van Deskundigen (CCvD) IKB Varken. Hiermee is de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de beoordeling en certificering en van de certificerende instelling gewaarborgd. Hierdoor is het mogelijk dat aanbieders van het gecertificeerde product zich in de (inter)nationale markt kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Afnemers en gebruikers krijgen garanties over de kwaliteit van het product en het bijbehorende productieproces.

Kiwa VERIN maakt gebruik van het Kiwa CBD voor de controles op varkenshouderijen, op vleesveredelingsbedrijven, vleesverkooppunten en slachterijen.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier IKB Varken.
Klik hier voor meer informatie over IKB Varken.
Klik hier voor het openbare register IKB Varken.
 
Voor meer informatie en voor de actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen. Klik hier voor onze contactgegevens. 

Inloggen