IKB Pluimvee Service Bedrijven (PSB)

IKB PSB is een kwaliteitssysteem voor Pluimvee Service Bedrijven. Het systeem waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening, het handhaven van de regels in de Arbeidstijdenwet, de hygiëne in pluimveestallen en diergezondheidszorg.

De regelinghouder van het kwaliteitssysteem IKB PSB is stichting AVINED en is gekoppeld aan het kwaliteitssysteem IKB KIP van stichting PLUIMNED en IKB EI van stichting OVONED. IKB gecertificeerde pluimveehouders of slachterijen die een Pluimvee Service Bedrijf inschakelen mogen alleen gebruik maken van IKB PSB erkende bedrijven.

De regeling IKB PSB benoemt algemene voorwaarden die voor elk servicebedrijf gelden. Afhankelijk van de aard van het bedrijf zijn er aanvullende voorwaarden. Naast IKB PSB moet het bedrijf ook verplicht geïnspecteerd zijn volgens NEN 4400-1. Dit systeem ziet toe op de personele, loon en financiële administratie. Na een erkenningsinspectie en erkenning mag het bedrijf het IKB PSB logo voeren.

Kiwa VERIN is de certificerende instelling voor de IKB regeling voor Pluimvee Service Bedrijven. De controle instellingen sturen in opdracht van AVINED alle controlerapportages naar Kiwa VERIN. Kiwa VERIN beoordeelt deze resultaten en geeft erkenningen af. De administratieve controles worden uitgevoerd door Bureau CICERO. De fysieke controles worden uitgevoerd door Kiwa CBD en Producert. De fysieke controles zijn op dit moment alleen van toepassing voor laadbedrijven.

Aanmelden voor het verkrijgen van een IKB PSB erkenning kan bij Kiwa VERIN.

Klik hier voor het aanmeldformulier van IKB PSB.
Klik hier voor meer informatie over de regeling IKB PSB.
 

Register

Klik hier voor het actuele register met IKB PSB gecertificeerde bedrijven.

Tarieven

Per PSB - activiteit is het tarief voor certificering € 171,50. Dit is exclusief de kosten van de controlerende instantie en exclusief de deelnemersbijdrage per certificaat voor de regelinghouder AVINED. Voor de controlekosten en deelnemersbijdrage zie www.avined.nl.

 

Inloggen