Geborgde Varkensdierenarts

Het reglement 'Geborgde Varkensdierenarts' is gericht op de borging van de veterinaire dienstverlening en op het transparant gebruik van diergeneesmiddelen door de dierenarts.

De SGD (Stichting Geborgde Dierenarts) is regelinghouder van het reglement 'Geborgde Varkensdierenarts'. Kiwa VERIN zal beoordelen of varkensdierenartsen conform de criteria van het reglement 'Geborgde Varkensdierenarts' en bijbehorend beoordelings- en beslissingsprotocol opgenomen kunnen worden in het register 'Geborgde Varkensdierenarts'. Dit register is in te zien op de website van de Geborgde Dierenarts (www.geborgdedierenarts.nl). Om dit te kunnen beoordelen zal Kiwa VERIN een administratieve ingangsaudit uitvoeren en daarna jaarlijks een fysieke audit op de praktijk.

Om deel te nemen dient u zich allereerst aan te melden bij de certificerende instantie Kiwa VERIN. Dit kan door middel van onderstaand aanmeldformulier. Dit formulier dient u in te vullen en te retourneren aan Kiwa VERIN. U ontvangt vervolgens een informatiepakket van Kiwa VERIN. Dit informatiepakket bestaat o.a. uit het Reglement 'Geborgde Varkensdierenarts', het beoordelings- en beslissingsprotocol en de deelnemersovereenkomst met Kiwa VERIN in tweevoud. Op het moment dat de ondertekende deelnemersovereenkomsten retour ontvangen zijn door Kiwa VERIN, wordt er een administratieve ingangsaudit uitgevoerd door Kiwa VERIN op basis van de door u aangeleverde informatie. Wanneer u voldoet aan de criteria voor inschrijving van het Reglement 'Geborgde Varkensdierenarts' dan wordt u opgenomen in het Register 'Geborgde Varkensdierenarts. Jaarlijks maakt een auditor van Kiwa CBD een afspraak met u voor het uitvoeren van de fysieke audit op de dierenartsenpraktijk.

Meer informatie over de inhoud en voorschriften van het Reglement Geborgde Varkensdierenarts kunt u vinden op de website van de Stichting Geborgde Dierenarts.

Klik hier voor de website van de Stichting Geborgde Dierenarts.
 

Formulieren

Klik hier voor het aanmeldformulier ten behoeve van de deelname aan de regeling Geborgde Varkensdierenarts.
Klik hier voor het mutatieformulier Geborgde Varkensdierenarts.
Klik hier voor het aanmeldformulier InfoVarken voor veehouders.

Geschillenreglement

Klik hier voor het geschillenreglement Geborgde Varkensdierenarts.


Voor meer informatie en voor de actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen. Klik hier voor onze contactgegevens.  
 

Inloggen