Dierenartsen

Kiwa VERIN certificeert verschillende dierenartsen voor de regelingen Geborgde Varkensdierenarts, Geborgde Rundveedierenarts, Geborgde Kalverdierenarts, Geborgde Pluimveedierenarts en voor de regeling Keuringsdierenarts voor Paarden.

De regeling Geborgde Dierenarts is gericht op de borging van de veterinaire dienstverlening en op het transparant gebruik van diergeneesmiddelen door de dierenarts.
Het Reglement Keuringsdierenarts voor Paarden is gericht op dierenartsen die paarden keuren.
 

Klachten

De Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) beheert een aantal kwaliteitsregelingen voor dierenartsen. De inhoud van deze regelingen wordt vastgesteld door de Colleges van Belanghebbenden waarin vertegenwoordigers zitten van dierenartsen, veehouders en bedrijfsleven. Voor de controle op de naleving van de voorschriften heeft de SGD een overeenkomst afgesloten met een certificerende instelling. Dierenartsen die klachten hebben over de uitvoering van deze audits of de beoordeling kunnen contact opnemen met Kiwa VERIN via info@verin.nl. Als dierenartsen bezwaren hebben tegen de inhoud van de regeling dienen ze deze kenbaar te maken bij de SGD. Bij voorkeur gebeurt dit via hun  vertegenwoordigers in de Colleges van Belanghebbenden, zoals die per regeling op de website vermeld staan. Overige klachten kunnen rechtstreeks worden gericht aan het secretariaat van de SGD via info@geborgdedierenarts.nl
 

Geschillen

Wanneer u een geschil heeft verwijzen wij u graag door naar het geschillenreglement welke op deze website vermeld staat bij de betreffende regeling.
 

Inloggen