Beter Leven Keurmerk

Door het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming kunnen consumenten makkelijker een keuze maken voor dierenwelzijn waarbij geldt hoe meer steren hoe diervriendelijker. Kiwa VERIN verzorgt voor diverse diersoorten/kenmerken de certificatie van het Beter Leven Keurmerk. Controle hiervoor wordt uitgevoerd door een onafhankelijke controle-instantie.

Indien veehouders deel willen nemen aan het Beter Leven Keurmerk, dienen ze contact op te nemen met het eierpakstation, de slachterij, de uitsnijderij of de vleesverwerker voor aanmelding bij de stichting Beter Leven Kenmerk. Na acceptatie van de aanmelding door de Stichting Beter Leven Kenmerk kan Kiwa VERIN de controle en certificatie verzorgen voor de volgende keurmerken:

Beter Leven Keurmerk Leghennen
Beter Leven Keurmerk Vleeskuikens
Beter Leven Keurmerk Runderen
Beter Leven Keurmerk Varkens
Beter Leven Keurmerk Kalveren
Beter Leven Keurmerk Konijn
Beter Leven Keurmerk Vleesverwerkende bedrijven
Beter Leven Keurmerk Pakstations
Beter Leven Keurmerk Slachterijen

Criteria voor de diverse keurmerken zijn te vinden op http://beterleven.dierenbescherming.nl

Voorwaarde voor primaire bedrijven om deel te nemen aan het Beter Leven Keurmerk is het werken in ketens en deelname aan een privaat kwaliteitssysteem. Om de kosten voor de controles zoveel mogelijk te beperken kunnen de controles op het Beter Leven Keurmerk gecombineerd worden uitgevoerd met de controles in het kader van het kwaliteitsystemen KAT en IKB (IKB EI, IKB KIP, IKB Varken, IKB Konijn, IKB Rund)

Voor meer informatie en voor de actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen. Klik hier voor onze contactgegevens. 
 

Inloggen