Werkgebied

Kiwa VERIN is actief in een groot aantal werkgebieden. Onze wortels liggen in de agrofoodketen. Door de grootschaligheid en landelijke dekking voeren we onze activiteiten uiterst efficiĆ«nt uit. Een werkwijze die de interesse van opdrachtgevers trok van buiten ons primaire werkterrein. Het werkgebied is uitgebreid naar de retail, de non-food en de dienstverlenende sector. Onze deskundige en ervaren medewerkers zijn internationaal werkzaam. Kiwa VERIN is onder andere actief in de:

  • vee- en vleessector
  • visserij
  • foodsector
  • natuur en milieu

Controle en certificering

Kiwa VERIN is een certificatie instelling en kan zowel bestaande certificatieschema’s, als het door haarzelf opgezette certificatieschema controleren en certificeren. Deelnemers aan het certificatieschema sluiten daarvoor een contract met Kiwa VERIN. Kiwa VERIN zorgt vervolgens dat de controle wordt uitgevoerd. De controlegegevens worden vervolgens beoordeeld door Kiwa VERIN. Als de uitkomst positief is, verleent Kiwa VERIN een certificaat. Als de uitslag negatief is, legt Kiwa VERIN een maatregel ter verbetering op, om alsnog te zorgen dat de deelnemer het certificaat ontvangt. Indien gewenst ontvangen de eigenaar van het certificatieschema of het College van Deskundigen jaarlijks een geanonimiseerde rapportage over de voortgang van de certificatie.
 

Certificering 

Het certificeren van producten of diensten gebeurt omdat afnemers dat eisen of om waarde toe te voegen in een verzadigde markt. De dienstverlening van Kiwa VERIN is er op gericht om een betrouwbaar, onafhankelijk stempel op uw product of dienst te verkrijgen. Kiwa VERIN ontwikkelt onafhankelijke certificatieschema’s en zorgt voor het controleren en certificeren ervan. Kiwa VERIN levert maatwerk. De werkwijze is zorgvuldig en nauwkeurig afgestemd op elk nieuw project. 
 

Ontwikkelen certificatieschema 

Kiwa VERIN ontwikkelt onafhankelijke certificatieschema’s. De klant heeft daarbij de keus om dit al of niet onder te brengen bij de Raad voor Accreditatie. Daarnaast is een bestuur nodig dat als eigenaar optreedt van het te ontwikkelen certificatieschema. Na de eerste verkennende gesprekken stelt Kiwa VERIN een raamwerk op met daarin de certificatie-eisen en een hoofdindeling van de voorschriften. De klant richt vervolgens een werkgroep op van personen met bestuursverantwoordelijkheden en praktisch-technische kennis. De werkgroep ontwikkelt verder het certificatieschema. Tijdens dit proces vindt overleg plaats met andere belanghebbenden, zoals adviseurs of de overheid.

Als het certificatieschema in concept klaar is, wordt (vaak vanuit de werkgroep) een College van Deskundigen opgericht. Daarvan maken belanghebbenden bij het certificatieschema deel uit. Het College van Deskundigen beoordeelt het certificatieschema op de norminhoud. De eigenaar stelt vervolgens het certificatieschema vast. Daarna kunnen de controles en certificering beginnen. Als is gekozen voor accreditatie van het certificatieschema, moet de Raad voor Accreditatie het certificatieschema accepteren en wordt het certificatieschema aan het oordeel van de RvA onderworpen. 

Inloggen