Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen betrouwbaar aan dat zij voldoen aan de duurzaamheiddoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en Vamil. Deze doelstellingen zijn weergegeven in concrete criteria op het gebied van de thema's ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, fijnstof, energie, bedrijf & omgeving en brandveiligheid. MDV is ontwikkeld voor de sectoren pluimvee, (leghennensector en vleeskuikensector), varkens-, melkvee-, konijnen, melkgeiten, vleeskalveren en vleesvee.

Kiwa VERIN beoordeelt bedrijven met nieuw- en verbouwde stallen volgens de criteria en beoordelingsrichtlijnen van MDV. Kiwa VERIN laat daarvoor controles uitvoeren en beoordeelt als onafhankelijke organisatie de resultaten. Het gehele proces is geaccrediteerd volgens de NEN-EN 17065 norm.

Klik hier voor aanvullende informatie over MDV op de website van SMK.
Klik hier indien u informatie wenst of indien u zich wilt aanmelden voor MDV.
Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor de audit 'certificaat stal (definitief certificaat).'
 

Tarieven

Voor de tarieven van het stalontwerp en / of stal certificering voor MDV, kunt u een offerte opvragen. Hiervoor kunt u bellen met 0306941900 of mailen naar info@verin.nl.

 

Inloggen