Werkwijze

Kiwa VERIN is een onafhankelijke certificatie-instelling. We zijn gespecialiseerd in het beoordelen en certificeren van producten, productieketens, diensten en kwaliteitsprogramma’s. Ons werk kenmerkt zich door een objectieve, onafhankelijke, betrouwbare en pragmatische benadering. Deskundigheid, flexibiliteit en service zijn sleutelbegrippen.

Kiwa VERIN is actief in verschillende sectoren en branches. Zij zet een onafhankelijk stempel op de producten of processen die ze certificeert. Daarnaast biedt Kiwa VERIN expertise en ervaring om nieuwe certificeerbare regelingen te ontwikkelen.

Kiwa VERIN is een open en transparante organisatie. Onze opdrachtgevers en hun afnemers kunnen altijd bij ons terecht voor informatie. Voor onszelf hanteren we hoge kwaliteitsstandaarden. We voeren ons werk voor IKB Varken, IKB KIP, IKB EI, KAT, QS pluimvee en de Maatlat Duurzame Veehouderij uit onder toezicht van de Nederlandse Raad voor Accreditatie. Voor deze werkzaamheden zijn wij geaccrediteerd volgens NEN-EN 17065 (accreditatienummer C446). De overige werkzaamheden voeren wij uit conform NEN-EN 17065 systematiek.

Kiwa VERIN hecht veel waarde aan een goede onderlinge verstandhouding met haar opdrachtgevers.De Kiwa VERIN medewerkers zijn zich daar in hoge mate van bewust. Ze zijn betrouwbaar en integer en hebben oog voor persoonlijke relaties. Onze werkwijze kenmerkt zich door een objectieve, actieve en pragmatische benadering.

Heeft u een vraag, suggestie, opmerking, klacht of beroep? Dan horen wij dit graag. Wij zullen u vervolgens informeren over het verloop van de procedure.

Inloggen